Rummu mõisa Vabadussõjas langenud ja Vabadusristi kavaleridest mehed

1524

Tiia Välk,
Vandjala külavanem, Vabaerakond

Geneoloogia huvilisena otsisin-uurisin-võrdlesin arhiivimaterjalide põhjal  Vabadussõjas langenute nimesid ausammastel ja Vabadusristi kavaleride elugusid-saatusi. Selgus, et kõik langenud mehed ei pruugi olla kirjas valdade sammastel. Näitena uurimusest: Jõelähtme valla Vabadussõja sambal on 9 mehe-naise nimi, aga põhjalikumalt uurides lisandus langenute nimekirja veel 7 nime, keda ausambal pole. Siinkohal ülevaade Rummu mõisaga seotud Vabadussõjas langenud ja Vabadusristi kavaleridest meestest, kes esimese Eesti aegse haldusjaotuse järgi kuulusid Jõelähtme kihelkonda:
1. Kaarel Karli poeg Laigar, sündinud Rummu mõisas 1896, langes 1920 Narva lahingus.
2. Jaan  Antoni poegTohver, sündinud Rummu mõisas 1896, langes 1919 Naukscheni mõisa juures.
3. Eduard  Anna poeg Palsam, sündinud Kodasool Rummu mõisas 1903, langes 15aastasena  Karamõševo külas 1919.
4. Johannes Tõnu poeg Remmelgase nime ausambal pole, s: Rummu mõisas 1887, langes 1919  Novopjatnitskaja küla juures.
5. Voldemar Nikolai Kristjani poeg Karing, Vabadusrist I/3 j, sündinud 4.07.1895 Rummu mõisas. Lõpetas  Aleksandri gümnaasiumi Tallinnas 1915, Vladimiri Sõjakooli ja Kõrgema sõjakooli 1929. Võttis osa 1916-1917 lahingutest Riia ja Dvinski all. Teenis 1917-1918 Eesti Rügemendis. Vabadussõja ajal ilmus teenistusse 18.11.1918, määrati 22.11.1918 5. jalaväerügementi, millise koosseisus võttis osa paljudest lahingutest Viru ja Lõunarindel. Pärast Vabadussõda lahkus 5. jalaväerügemendist  1927.  aastal ja teenis pikemat aega KÜÕ, 1932-1934 Kaitseliidu Tartu Maleva pealikuna, Valga kaitseringkonna staabi­ülemana.  Auastmelt kolonel. Oli korporatsioon Vironia liige. Hukati 1942  Venemaal Noriski vangilaagris.
6. Martin Jakobi poeg Suuresaar, Vabadusrist II/3 j, sündinud 26.10.1894 Rummu mõisas. Omab nooremallohvitseri auastet.
Täiendused on igati teretulnud tnorbek@gmail.com. Koostatud riigiarhiivi ja Vabadussõja Seltsi materjalide alusel.