Maamaksu tasumisest

846

Hea maaomanik! Palun kontrolli, ega Sa pole unustanud maamaksu tasuda. Praeguseks peaks Sul olema tasutud 2/3 aastasest maamaksust. Kui Sul on jäänud maamaks tasumata, palun maksa see kiiresti ära.

Kuusalu valla käesoleva aasta eelarves on planeeritud maamaksu laekumine 5,2 miljonit krooni, mis moodustab valla eelarve tuludest 6,0 %.

Tänaseks on valla 807 maaomanikku võlgu üle 418 000 krooni, mis on 8% maamaksu planeeritud 2009. aasta laekumisest. Võib küll tunduda, et summa on tühine, aga see on vallale äärmiselt vajalik lasteaedade, koolide, teede jms töökorras hoidmiseks. Summa on vajalik omavalitsusüksuse normaalseks funktsioneerimiseks.

Maamaks on maks, mis laekub täies mahus omavalitsus­üksuse eelarvesse. Maamaks tasutakse vähemalt 1/3 suuruste osadena 15. aprilliks, 15. juuliks ja 15. oktoobriks. Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet. Võlglastele saadab Maksu- ja Tolliamet teavituskirjad, et maksukohustust meelde tuletada ja et kodanikud saaksid võlad enne sundtäitmise alustamist likvideerida. Maamaksu maksab maa omanik või maa kasutusõiguse saanud isik. Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 15. aprilliks kätte saanud, oli kohustatud sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksu- ja Tolliameti piirkondlikku struktuuriüksust.

Maksumaksja peaks arvestama, et kui ta jääb võlgu, hakkab maksusumma koguma intressi. Võlasummale lisandub intress 0,06% päevas, mistõttu palume maamaksuvõlglastel oma võlad kiiresti tasuda.

Eelmine artikkelSoodlast leitud mürsk
Järgmine artikkelAS RAJU abiga taastati Joaveskil ja remonditi Nõmmeveskil sild