ROMAN SVI­RI­DOV saa­vu­tas West-Vi­ru Ope­nil 2. ko­ha

344

16. märt­sil Lää­ne-Vi­ru­maal Vin­nis toi­mu­nud rah­vus­va­he­li­sel su­mo­tur­nii­ri West-Vi­ru Open, mis oli Eu­roo­pa kva­li­fi­kat­sioo­ni etapp, saa­vu­tas Ro­man Svi­ri­dov Keh­rast ke­ha­kaa­lus ku­ni 100 ki­log­ram­mi 2. ko­ha. Ta alis­tas kaks vas­tast, Uk­rai­na ja Tad­ži­kis­ta­ni su­mo­ka, kuid fi­naa­lis pi­di tun­nis­ta­ma Un­ga­rlase pa­re­must.

Ke­ha­kaa­lus ku­ni 100 kg osa­les võist­lu­sel 6 meest.

„See oli olu­li­ne võist­lus en­ne Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­si, ku­na sa­mad võist­le­jad on ka sin­na tu­le­mas,“ sõnas Ro­man Svi­ri­dov.
Ka Eu­roo­pa MV toi­mu­b sü­gi­sel Ees­tis. Ro­man Svi­ri­do­vi­le ta­gas Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­te­le pää­su veeb­rua­ris saa­dud 2. koht Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel.

Eelmine artikkelRII­VO NOOR: „Ole­me üks Ani­ja vald.“
Järgmine artikkelSpordiuudised