RMK müüb Ani­ja ja Raa­si­ku val­las met­sa

963

Rii­gi­met­sa Ma­jan­da­mi­se Kes­kus kor­ral­dab 10. ap­ril­lil esi­me­se ava­li­ku kir­ja­li­ku enam­pak­ku­mi­se rii­gi oman­dis ole­va­te­le met­sa­maa­tük­ki­de­le. Neist 4 asu­vad Ani­ja ja 3 Raa­si­ku val­las. Ani­ja val­las müüak­se met­sa­maad Lü­ka­ti ja Pa­ri­la kü­las, Raa­si­ku val­las Ki­vi­loo, Pe­ri­la ja Kul­li kü­las. Ani­ja ja Raa­si­ku val­las oks­jo­ni­le pan­dud maa­tük­ki­de suu­ru­sed on ala­tes 2 hek­ta­rist ku­ni 44 hek­ta­ri­ni, alg­hin­nad 6420 ku­ni 154 490 eu­rot. Kok­ku plaa­nib RMK Ees­tis müüa 78 maa­tük­ki, mil­le ko­gu­pin­da­la on 720 hek­ta­rit. Need on maa­tü­kid, mi­da ei pee­ta rii­gi­met­sa ma­jan­da­mi­seks va­ja­li­kuks, ku­na on lii­ga väi­ke­sed või asu­vad hal­vas­ti li­gi­pää­se­ta­vas ko­has. „Müü­da­va­tel maa­tük­ki­del võib ol­la suu­rem väär­tus eel­kõi­ge naa­ber­kin­nis­tu­te oma­ni­ke jaoks, kes saak­sid nii suu­ren­da­da oma maao­man­dit,“ üt­les RMK kin­nis­va­rao­sa­kon­na ju­ha­ta­ja And­rus Lau­ren.

Eelmine artikkelPolii­ti­li­ne aval­dus Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu 28. märt­si is­tun­gil 2018
Järgmine artikkelKol­ga muu­seu­mi näi­tus „Täies­ti ta­va­li­ne lap­se­põlv“