RIS­TO UDU­SAAR või­tis TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa võist­lu­se

1143

Teisipäeval, 23. mail toi­mu­s Ko­se staa­dio­nil TV 10 olüm­pias­tar­ti Har­ju­maa fi­naa­li III võist­lu­s.
Va­ne­ma­te pois­te (sün­di­nud 2003-2004) pal­li­vis­kes võitis 62 meet­ri­ga esi­ko­ha Ris­to Udu­saar Kuu­sa­lu kesk­koo­list. Te­ma koo­li­kaas­la­ne Car­los Valk­ruus­mann saa­vu­tas ket­ta­hei­tes 2. ko­ha (27.96) ning oli pal­li­vis­kes seits­mes (52 m). And­rei Bek­ker Lok­sa güm­naa­siu­mist tu­li 1000 meet­ri jook­sus (3.07,1) ja ket­ta­hei­tes (27.59) 3. ko­ha­le ning pal­li­vis­kes 5. ko­ha­le (53 meet­rit). Nils-Erik Möl­ler Kuu­sa­lu koo­list sai ket­ta­hei­tes 4. (26.72) ja Lok­sa koo­lis õp­piv Kuu­sa­lu val­la noor­mees Uku Aas­rand 8. ko­ha (23.77). Ro­met Vii­si­tamm Lok­salt sai 1000 meet­ri jook­sus 8. ko­ha (3.22,8).
Va­ne­ma­te tü­tar­las­te ket­ta­hei­tes saa­vu­tas 3. ko­ha Kris­tin Mä­kiše­va Kuu­sa­lu koo­list (20,96), pal­li­vis­kes sai ta koo­liõ­de Sig­rid Ee­sa­lu jä­rel 9. ko­ha (mõ­le­mad vis­ka­sid 41 meet­rit). Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­ne Gi­ze­la Gu­nin, kes elab Ani­ja val­las, sai 600 meet­ri jook­sus 8. ko­ha (1.57,3), te­ma koo­liõ­de Me­la­ni Ma­ria Mai­berg lõ­pe­tas ket­ta­hei­te 10. ko­ha­ga (17.23).
Noo­re­ma­te pois­te (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) pal­li­vis­kes said Kuu­sa­lu kesk­koo­li õpi­la­sed Rag­nar Lep­maa, Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik ja Mar­ten Mänd vas­ta­valt 5., 6. ja 7. ko­ha (kõi­gi tu­le­mus oli 48 meet­rit). Ke­tast hei­tis Ar­man Ced­rik Ki­vi­sik 22.50 meet­rit, mis an­dis 7. ko­ha. 1000 meet­rit jook­sis Kuu­sa­lu koo­li poiss Joo­nas Amer aja­ga 3.39,1, mis an­dis 9. ko­ha, tal­le järg­nes koo­li­vend Kaa­rel Prii­linn (3.39,3).
Tüd­ru­ku­te noo­re­mas gru­pi 600 meet­ri jook­sus sai Mia Ma­ria Lips­mäe 6. (2.08,9) ja Liis­bel Al­met 10. ko­ha (2.11,0). Ma­ria-Vic­to­ria Park­tal oli pal­li­vis­kes sa­mu­ti kuues (37.50), kau­gus­hüp­pes sai Han­na-Lii­sa Kaar­mann 9. ko­ha (4.00). Kõik nad õpi­vad Kuu­sa­lu koo­lis.