Riik re­mon­dib su­vel Raa­si­ku val­las teid

847

Maan­teea­met on tel­li­nud rii­gi­maan­tee Raa­si­ku ja Ani­ja val­da jää­va Pe­ri­la-Jä­ne­da re­konst­ruee­ri­mi­se 10,7 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses. Tööd al­ga­vad ap­ril­li lõ­pus, lõp­pe­vad ok­toob­ris. Tee re­konst­ruee­ri­takse, töö­tsoo­nis keh­tes­ta­tak­se kii­ru­se­pii­rang, üks sõi­du­suund su­le­tak­se. Re­mon­ti lä­heb ka Raa­si­ku Elekt­ri tee ehk Te­ha­se tee, kus li­gi 2 ki­lo­meet­ri ula­tu­ses pinnatakse teed. Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Etsi sõnul on maan­teea­me­til plaa­nis lä­hiaas­ta­tel re­konst­ruee­ri­da Aru­kü­la-Kos­ti­ve­re tee Aru­kü­la ale­vi­ku tee­lõik, Aru­val­la-Jä­ga­la tee, Raa­si­ku-Ani­ja lõi­k, remontida Mal­la­ve­re sild.

Eelmine artikkelRAN­NO POOL jät­kab Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus
Järgmine artikkelKuu­sa­lu post tu­leb Lok­sa jao­tus­punk­tist