REI­JO ROOS Kuu­sa­lu vo­li­ko­gus

347
Kuusalu vald.

Kuu­sa­lu val­la va­li­mis­ko­mis­jon pea­tas va­li­mis­lii­du Are­nev Kuu­sa­lu Vald ni­me­kir­jas vo­li­ko­gus­se kan­di­dee­ri­nud Avo Ves­ti vo­li­tu­sed vo­li­ko­gu liik­me­na kol­meks kuuks ala­tes 10. juu­list ku­ni 9. ok­toob­ri­ni te­ma aval­du­se alu­sel. Avo Ves­ti ase­mel on va­li­mis­lii­dust Are­nev Kuu­sa­lu Vald kin­ni­ta­tud kol­meks kuuks val­la­vo­li­ko­gu liik­meks Rei­jo Roos. Ka­he eel­mi­se koa­lit­sioo­ni ajal oli Rei­jo Roos val­la­va­lit­su­se lii­ge, ta vo­li­tu­sed val­la­va­lit­su­se liik­me­na lõp­pe­sid eel­mi­se aas­ta lõ­pus, kui või­mu­le tu­li Ühi­se Ko­du, Re­for­mie­ra­kon­na ja Kes­ke­ra­kon­na koa­lit­sioon. Avo Vest üt­les Sõ­nu­mi­too­ja­le, et pea­tas vo­li­ko­gu liik­me vo­li­tu­sed, sest va­he­peal ei ole isik­li­kel põh­jus­tel või­ma­lik osa­le­da vo­li­ko­gu töös.

Eelmine artikkelTrahv Kuu­sa­lu val­la­va­ne­ma­le
Järgmine artikkelAeg­vii­du las­teaia di­rek­to­ri ko­ha­le kor­ral­da­tak­se kon­kurss