Refor­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu osa­kon­nal uus ju­ha­tus

1324

Eel­mi­sel ree­del va­li­ti Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu piir­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni­le uus 3liik­me­li­ne ju­ha­tus. Uus esi­mees on Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu lii­ge, Kuu­sa­lu Ka­ra­te­koo­li tree­ner, ko­ha­lik et­te­võt­ja Mar­gus Soom, liik­med ko­ha­li­kud et­te­võt­jad Jaa­nus Saar ja Kau­ri Jõe­saar. Mar­gus Soom kin­ni­ta­ti ka era­kon­na Har­ju or­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tu­se liik­meks. Re­for­mie­ra­kon­na Kuu­sa­lu or­ga­ni­sat­sioo­nis on liik­meid 33, üld­koo­so­le­kul osa­le­sid 16. Or­ga­ni­sat­sioo­ni asu­ta­sid aas­tal 2001 Mar­gus Soom ja Jaa­nus Saar. Mar­gus Soo­mi sõ­nul ei ol­dud se­ni ju­ha­tu­se kor­rekt­se­te va­li­mis­te­ni jõu­tud. Koo­so­le­kul osa­le­sid era­kon­na di­vis­jo­ni­de juht Ülo Peets ja maa­kon­naor­ga­ni­sat­sioo­ni ju­ha­tu­se esi­mees Ka­lev Lil­lo.

Eelmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la pa­ri­mad ja­hi­lask­mi­ses
Järgmine artikkelJAAN ORUAAS kinnitab – golfimäng sobib kõigile