Rasked ja aeganõudvad teevaidlused

114

Kuusalu vallavanem sai paar nädalat tagasi opositsiooni esindajalt vallateede teemal arupärimise, kus üks küsimus on, kui suuri kulutisi on vallavalitsus kandnud Kolgaküla ja Pudisoo teede sulgemisega seotud kohtuvaidlustega. Teevaidluste praegust seisu tutvustava leheloo trükkimineku ajaks oli arupärimisele vastamise tähtajani aega, toimetuse samale küsimusele vastas vallavanem, et kindlasti on läinud palju maksma, kuid kokkuarvutamine käib, sest esitatud arvetest tuleb konkreetsed kulutused ükshaaval välja otsida. Lisaks mõlemas külas uute teelõikude ehitamise kulud, mida on kokku ligi 22 000 eurot.

Üle eramaade läheb valdades avalikke teid väga paljudes kohtades. Maareformi käigus jäid mitmelgi pool servituudid seadmata, võimalikke tulevasi vaidlusi ei osatud ette näha. „Õnneks enamik maaomanikke on vastutustundlikud,“ kommenteerib leheloos Kuusalu vallavanem.

Eelmine artikkelPudi­soo ja Kol­ga­kü­la tee­vaid­lu­sed on jõud­nud õi­gus­lik­ku vas­tuol­lu
Järgmine artikkelMAR­GIT AME­RI­LE Noor­te Kot­kas­te Tee­ne­te­rist