E-sigarettide ohtudest ja võimalikest plussidest

978

Täiesti õigustatult on oluliseks teemaks tõusnud e-sigaretid, mis teevad võidukäiku ka Eestis. Tulised arutelud toimuvad kogu maailmas.  E-sigarettide pooldajad väidavad, et nende tarbimine aitab vähendada tubaka suitsetamist. Vastasleer toob samas välja, et e-suitsu „tõmbama” hakanud noor võib hiljem üle minna hoopis kahjulikumale tubakasuitsule.

Debatt on hoogu sisse saamas ka Eestis, kus näiteks ravimiamet on tõdenud, et e-sigaretid, mille kvaliteeti on kontrollitud, võivad osutuda ohutumaks tavasuitsudest. Teisalt puuduvad meil täna pikaajaliste uuringute andmed.

Eesti Apteekide Ühendus on seisukohal, et e-sigarette peab käsitlema ravimina ning seetõttu tohiksid neid müüa vaid apteegid. Ehk siis peaks tegu olema toodetega, millele tuleb anda müügiluba samade reeglite alusel nagu ravimitele. Vastavad otsused peavad seega lähtuma meie rahva tervise huvidest.

Sama lähenemist toetab ka Euroopa Parlamendi menetluses olev tubakadirektiivi eelnõu, mis paneb paika põhimõtte, et suurema nikotiinisisaldusega tooteid tuleb vaadelda ravimitena. Tervise Arengu Instituudi tubaka valdkonna ekspert Viiu Härmi väitel sisaldab aga e-sigaretis leiduv nikotiin tervisele ohtlikku sõltuvust tekitav ainet, mistõttu  ei saa teda pidada tõhusaks vahendiks suitsetamisest loobumisel.

Teisalt leiavad  Aucklandi Ülikooli teadlased, et elektroonilised sigaretid  on nikotiini­plaastritega samaväärsed abimehed,  kui inimene üritab suitsetamisele ei öelda. Endine Itaalia terviseminister ja praegune Euroopa Onkoloogiainstituudi teadusdirektor Umberto Veronesi   sõnul   võivad   elektroonilised sigaretid päästa igal aastal 30 000 itaallase elu ja maailmas koguni 500 miljonit inimelu, kui kõik traditsiooniliste sigarettide suitsetajad läheksid üle tubakata sigarettidele. Ta näeb suurt  probleemi  selles,  et  arut­eludes keskendutakse tavasigarettide müügist saadavale kasumile ja mitte  võimalusele parandada rahva tervist.

Mina jagan igati Eesti Tervise Fondi juhatuse esimehe Eero Merilinnu muret selle üle, et ajal, kui lausa plahvatuslikult on kasvanud e-sigarettide kasutamine  alaealiste seas, pole ilma analüüsita võimalik kindlaks teha, kas konkreetse e-sigareti täitevedelik sisaldab nikotiini või mitte. Fond soovitab rakendada e-sigarettide suhtes kõiki tubakatoodetele seatud piiranguid, mis tähendab nende keelustamist alaealistele ning e-sigareti kasutamise keeldu samades kohtades, kus suitsetamine on keelatud. 

Need kohati vastuolulised seisukohad tekitavad lugejates ilmselt nii lisaküsimusi kui ka nõutust. Usun, et kõik on seda meelt, et nii tundlik teema vajab seadusandlikku  reguleerimist.

Ma ei ole hariduselt meedik, et hinnata, kas e-suits on kasulikum või kahjulikum tavasigaretist, kuid mind häirib väga, kui teda reklaamitakse kui tervisetoodet. Lausa nii: „Lõhnad ja maitsed tulevad otse loodusest!” Selleks, et ehedaid  lõhnu ja maitseid kogeda, tuleb minna ikka metsa ja tõmmata kopsud  lille- või samblalõhna  täis ning süüa metsamarju. 

Seega pooldan igati, kui riigikogu seadustaks juba õige pea, et e-sigarettide müümine on lastele keelatud ja et sama hoiak leiaks ühikonnas ühemõttelist  toetust. Kuna tubakaseadus  e-sigarettidega seonduvat  ei reguleeri, siis ei kehti ka nende  tarvitamisele vanuselisi piiranguid. Sotsiaalministeeriumis  välja töötatud tubakapoliitika roheline raamat teeb ettepaneku kehtestada e-sigaretile (ka ilma nikotiinita) tubakatoodetega võrdsed piirangud. Samuti  pean õigeks täisealistele õpilastele e-suitsude kasutamise keelustamist haridusasutustes. Taolised muudatused on oma sisekorra eeskirjadesse sisse  viinud  näiteks Tallinna Gustav Adolfi ja Õismäe gümnaasiumid ning Saaremaa ühisgümnaasium. Tundub, et noorte hulgas on e-sigareti puhul tegemist moetootega. Vajab ju kõik uus ja huvitav katsetamist ning proovimist.

Aga see, kas  täiskasvanud suitsetajad otsustavad ühe pahe asendada teise, võimalik, et vähem kahjuliku pahega, on siiski iga inimese enda otsustada.

Kui mina mittesuitsetajana üldse näen e-suitsu  kasulikkust, siis eeskätt selles, et nende abil oleks ilmselt võimalik päästa nii mõnigi inimelu. Pole ju saladus, et suur osa meie tuleohvritest on jäänud suitsuga magama. Seega soovitaksin  inimestel, kelle suitsetavad eakad vanemad elavad eraldi või ka paadunud suitsetajatel endil,  osta proovimiseks e-suitse. On selge, et nende kasutamise korral ei teki hõõguvatest konidest põlenguid ja tuleõnnetusi.  Võimalik, et see oleks lahendus ka täiskasvanute hoolekandeasutustes, kus suitsetajate füüsilise või vaimse piiratuse tõttu on süttimisoht suur.

Loodetavasti saadab valitsus e-sigarette käsitleva eelnõu peagi riigikokku.

Eelmine artikkelHC Kehra võitis käsipalli meistriliigas Viljandit
Järgmine artikkelRaasiku lasteaia juurdeehitus avati tänusõnade ja šampanjaga