Raa­si­kul al­gas pumpt­rac­ki ehi­tus

151

Raa­si­ku rah­va­ma­ja juu­res asu­va kel­gu­mäe, era­mu­te ja Pa­ju tä­na­va va­he­li­sel alal al­ga­sid ehi­tus­tööd pumpt­rac­ki ja rat­ta õp­pe­ra­ja ehi­ta­mi­seks. Pumpt­rack on as­fal­di­ga kae­tud kal­la­ku­te ja pöö­re­tega lai­ne­li­ne ring­ra­da, mis on mõel­dud sõit­mi­seks jalg­ra­tas­te, ru­la­de ja tõu­ke­ra­tas­te­ga, kuid saab lä­bi­da ka rul­luis­ku­del. Raa­si­ku val­gus­ta­tud pump-t­rack ja rat­ta­sõi­duos­kus­te aren­da­mi­seks mõel­dud õp­pe­ra­da on ühen­da­tud väi­ke­se puh­kea­la­ga, ku­hu pai­gal­da­tak­se pin­gid ja prü­gi­kas­tid. Rat­ta­par­gi suu­ru­seks on ka­van­da­tud 1900 ruut­meet­rit. Ehi­tab han­ke võit­nud He­vent Ehi­tus OÜ ning see lä­heb maks­ma 137 778 eu­rot. Ehi­ta­mist toe­ta­tak­se 108 000 eu­ro­ga maa­kon­da­de aren­gust­ra­tee­gia­te el­lu­vii­mi­se (MA­TA) meet­mest. Ehi­ta­mist alus­ta­ti maa­pin­na koo­ri­mi­se­ga, see­jä­rel ku­jun­da­tak­se mul­la abil kün­kad ning ra­da kae­tak­se elast­se bi­tuu­me­ni­ga. Pump-t­rack peab val­mis ole­ma hil­je­malt 3. juu­liks.

Eelmine artikkelKeh­ra Põh­ja tä­na­va ela­mua­la müüdud
Järgmine artikkelSõnumitoojas 5. aprillil