Keh­ra Põh­ja tä­na­va ela­mua­la müüdud

102
Kehra Põrgupõhja linnaosa ja linna keskosa vahele on pla­nee­ri­tud 8 ela­muk­run­ti, nen­de va­he­le li­gi 1 hek­ta­ri suu­ru­ne ro­hea­la.

Ani­ja val­la­vo­li­ko­gu kin­ni­tas Keh­ra kesk­lin­nas asu­va 9 kin­nis­tu­ga ela­mua­la oks­jo­ni tu­le­mu­sed. In­ter­ne­ti­kesk­kon­nas os­ta.ee müü­di ava­li­kul enam­pak­ku­mi­sel li­gi 5 hek­ta­ri suu­ru­ne ela­mua­ren­du­sa­la Põh­ja, Mul­la ja Sa­lo tä­na­va piir­kon­nas. Ühek­sast kin­nis­tust nel­ja­le on pla­nee­ri­tud kor­ter­ma­jad, nel­ja­le ri­dae­la­mud, üks on äri­maa kin­nis­tu. Enam­pak­ku­mi­se või­tis alg­hin­na­ga 431 350 eu­rot ain­sa pak­ku­mi­se tei­nud Mar­gus Her­man, kes esin­das OÜd Ruum In­vest. Oks­jo­ni võit­jal tu­leb ra­ja­da aren­du­s­ala­le vee-, küt­te- ja ka­na­li­sat­sioo­ni­to­rus­tik koos lii­tu­mis­või­ma­lus­te­ga, äri­maa kin­nis­tu­le vä­he­malt 500 meet­rit as­fal­di­kat­te­ga kerg­liik­lus­teed, män­gu­väl­ja­kud ja puh­kea­lad. Ala­tes ehi­tus­loa saa­mi­sest 18 kuu jook­sul peab ole­ma val­mis esi­me­se ela­mu vun­da­ment. Ko­gu ala tu­leb oks­jo­ni võit­jal väl­ja aren­da­da 10 aas­ta jook­sul, üks osa – kas kor­te­r-e­la­mud või ri­da­ma­jad – pea­vad val­mi­ma 5 aas­ta jook­sul. Äri­maa ja ma­ja­de­va­he­lis­te män­gu­väl­ja­ku­te ning hal­jas- ja puh­kea­la­de ra­ja­mi­seks on aren­da­jal ala­tes le­pin­gu sõl­mi­mi­sest ae­ga 7 aas­tat.

Eelmine artikkelAas­ta tu­ris­miob­jek­ti tii­tel on suu­ren­da­nud hu­vi Ani­ja mõi­sa vas­tu
Järgmine artikkelRaa­si­kul al­gas pumpt­rac­ki ehi­tus