Raasiku vallavalitsus täiendas teede talihoolde korda

1537

Raasiku vallavalitsus muutis Raasiku valla teede talviste seisunditasemete määramise korda. Muudatusega lisatakse korrale, et lumesaju või tuisu korral  algab   teede   hooldus­tsükkel lumesaju või tuisu algusest, mitte lõpust. Samuti ei tohi olla muudatuse kohaselt lumekihi kriitiline paksus ühelgi teel ületada väärtust, mis on lubatud tee seisunditasemega. Raasiku vallas on avalikus kasutuses olevad erateed ja alevikest väljaspool asuvad teed 1. seisunditasemel – lund tuleb hakata lükkama alates 10 sentimeetrist, Aruküla ja Raasiku aleviku teed 2. tasemel, lund tuleb lükata alates 5sentimeetrisest kihist ja kõnniteed 3. tasemel, kus lumi tuleb kõrvaldada 3sentimeetrisest kihist.