Raasiku vallavalitsus soovib lemmikloomad registrisse kanda

584

Viimasel vallavolikogu istungil tutvustas valla ehitus- ja keskkonnaosakonna juhataja Alari Kruusvall ideed liituda lemmikloomade registriga: „Loomad tuleb kiibistada ning kanda registrisse. Seda tehakse koos loomaarstiga. Registrisse kantud loomade puhul saab kiibi järgi kohe teada, kellele loom kuulub, omanikule tagastada ning püüdjaid ei ole vaja kutsuda.“ Ta selgitas, et registriga ühinemine on kasulik, sest hulkuva looma leidmise, püüdja kutsumise ja hoiukodusse saatmise kulutused on suuremad, kui registri pidamise omad. Ta lisas, et kui liitutakse, siis tehakse vallas ka korralik teavituskampaania omanikele, et nad lemmikud kiibistaksid. Määrus suunati komisjonidele arutamiseks.