Raa­si­ku val­la lu­me­lük­ka­jad

320
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus kor­ral­das rii­gi­han­ke val­la tee­del lu­me­lük­ka­mi­seks sel ja tu­le­val tal­vel. Han­ge oli jao­ta­tud piir­kon­ni­ti viieks osaks. Kol­mes piir­kon­nas või­tis Sa­no­mar Kin­nis­va­ra­hool­dus OÜ, kes hak­kab lund tõr­ju­ma Aru­kü­la ale­vi­kus, Jär­si, Kul­li ja Kurg­la kü­las hin­na­ga 75 eu­rot tund, Raa­si­ku ale­vi­kus ja Tõ­hel­gi kü­las hin­na­ga 80 eu­rot tund ning Rät­la, Pe­ri­la ja Ki­vi­loo kü­las hin­na­ga 85 eu­rot tund. Iga­ve­re, Ka­le­si ja Pe­nin­gi piir­kon­nas tõr­jub lund MR Mul­ti OÜ, kel­le pak­ku­mi­ne oli 72 eu­rot tund ning Pi­ka­ve­re, Här­ma ja Mal­la­ve­res Mo­Teh OÜ hin­na­ga 49,4 eu­rot tund. Han­ke eri osa­des osa­le­sid kok­ku 6 fir­mat, hin­da­misk­ri­tee­rium oli ma­da­laim hind.

Eelmine artikkelULVE MÄRT­SON: „Soo­vi­me Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­ta eri osa­poo­li.“
Järgmine artikkelMAARJA SIKUT: „Teeme vallajuhtimise läbipaistvamaks.“