Raa­si­ku val­la kü­la­selt­si­de­le 15 860 eu­rot

30
Raasiku vallamaja ja Aruküla rahvamaja.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ja­gas käe­so­le­va aas­ta ee­lar­vest kü­la­selt­si­de­le kok­ku 15 860 eu­rot. Toe­tust saa­vad vas­ta­valt ela­ni­ke ar­vu­le kuus kü­la. Mal­la­ve­re kü­la­le, kus on 1. jaa­nua­ri sei­su­ga 62 ela­nik­ku, eral­da­ti 2222 eu­rot, 68 ela­ni­ku­ga Pi­ka­ve­re kü­la­le 2309 eu­rot, 51 ela­ni­ku­ga Rät­la kü­la­le 2062 eu­rot, 71 ela­ni­ku­ga Tõ­hel­gi kü­la­le 2353 eu­rot, 181 ela­ni­ku­ga Kul­li kü­la­le 3951 eu­rot ning 113 ela­ni­ku­ga Här­ma kü­la 2963 eu­rot. Val­la­eel­ar­vest toe­tu­se saa­mi­seks peab kü­lal ole­ma kü­la­selts ja kü­la­va­nem, esi­ta­tud möö­du­nud aas­ta toe­tus­ra­ha ka­su­ta­mi­se aruan­ne ning järg­ne­va aas­ta tööp­laan, li­saks peab eel­mi­se pe­rioo­di toe­tus­ra­hast ole­ma vä­he­malt 80 prot­sen­ti ka­su­ta­tud.

Eelmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma um­bu­sal­da­mi­ne kuk­kus taas lä­bi
Järgmine artikkelNoor­te lau­lu- ja tant­su­peo tant­si­jad Ida-Har­just