Raasiku valla külarahad kinnitatud

1400

Raasiku vallavalitsus eraldas 2015. aasta esimeseks poolaastaks külaseltside toetamiseks 2942 eurot. Peningi küla saab 980 eurot, Härma küla 766, Mallavere ja Pikavere külad 730 ning Tõhelgi küla toetus on 466 eurot. Toetusest jäi praegu ilma Kiviloo külaselts, kes polnud rahade jaotamise ajaks esitanud 2014. aasta teise poolaasta aruannet, mis on toetuse saamise eeldus. Kiviloo külaseltsile on eelarves planeeritud 558 eurot.