Raasiku valla kinnisvaraturu ülevaade

2489

Kirjeldus on koostatud kinnisvaraportaali www.kv.ee kuulutuste põhjal, et saada ja anda ülevaade kinnisvara ostust-müügist ning üüripakkumistest Raasiku vallas augusti alguse seisuga.

Kõigepealt müügi- ja üüripakkumised. Kokku on kv.ee-s pakkumisel 205 (mullu samal ajal 167) objekti Raasiku vallas, neist pooled on maatükid. Maju on müügis 44 (mullu 36) ja kortereid 35 (mullu 28). Müügilolevatest majadest 13 asuvad Arukülas, 12 Raasikul (mullu täpselt samad numbrid) ja 6 Kullil. Rohkem kui 90 000 eurot küsitakse 19 maja eest. Kalleima kv.ee kaudu müügis oleva maja eest koos 36 hektari maaga küsitakse 350 500 eurot.
Sama objekt on müügis eelmise aasta juunikuust, siis pakuti seda 500 eurot odavamalt. Kõige odavama maja hind on 20 000 eurot.

Asustusüksuste lõikes on enim kortereid müügis mõistagi alevikes: Arukülas 18 ja Raasikul 12. Korterite ruutmeetrihinnad ulatuvad 887 euroni (2toaline Arukülas Tallinna maanteel). Üürile kortereid kv.ee keskkonna kaudu ei pakuta (mullu oli üks pakkumine). Üürile ei pakuta ka ühtegi äripinda (2011 suvel üks), maatükki, maja, majaosa ega garaaži ehk üüriturg on vallas jätkuvalt olematu.

Maatükkide müügipakkumisi on kokku 110 (mullu samal ajal 84). Elamumaa (82 pakkumist mulluse 55 vastu) ruutmeetri hinnad jäävad vahemikku 0,34 (Pikaveres) ja 65,60 (Arukülas) eurot ruutmeetri eest. Äri- ja tootmismaad müügis ei ole. Maatulundusmaa müügipakkumisi on 21 (mullu 10), hinnad alates 11 eurosendist ruutmeetri eest. Müügis on ka üks garaaž, Raasikul Paju tänaval, hinnaga 5 000 eurot.

Äripindade kohta on pakkumisi 4 (mullu 9), neist 3 vanemad kui kaks aastat. Endiselt on müügis nii Kalesi aknatehase kui endise Raasiku meierei hoonestatud krundid. Hinnad vahemikus 2-107 eurot ruutmeetri eest.

Maa-ameti tehingute andmebaas annab ülevaate toimunud tehingute kohta. 2012. aasta seitsme kuuga toimus Raasiku valla kinnisvaraobjektidega 62 tehingut (2011. aasta seitsme kuuga aga 98), neist 43 ostu-müüki (mullu 80) ja 13 kinkimist (Arukülas vastavalt 15 ja 3, Raasikul 14 ja 2 jne). Tehingute koguväärtus 1,697 miljonit eurot.

Enim toimus kinnisasja tehinguid (47, mullu samal ajavahemikul 57). Hoonestatud maaga tehti kokku 18 ja korteriomandi tehinguid 14. Tehingud müüjate järgi: 44-l juhul oli eraisik, 10-l eraõiguslik juriidiline isik (mullu 25-l) ja kahel riik (mullu 24). Tehingud ostjate järgi: 42-l  juhul  eraisik,  13-l eraõiguslik juriidiline isik (mullu 31), 2-l välismaalane. Kinnisasja tehingud sihtotstarvete järgi: elamumaaga 24 tehingut (mullu sama ajaga 29) ja maatulundusmaaga 18 (mullu 47).

Hinnatrendid näitavad, et Raasiku vallas on kinnisvara soetada igati soodne. Miks mitte, Raasiku vallas on ju kõik eluks vajalik olemas: mitmed koolid, lasteaiad, rahvamajad, ka huvikool. Toimub palju kultuuriüritusi ning on head tervisespordi harrastamise võimalused.