Raasiku valla arengukavale 11 täiendusettepanekut

490

Oktoobri alguses olid valla arengukava arutelud Arukülas, Pikaveres ja Raasikul.

Raasiku vallavolikogu septembrikuu istungil kiitis volikogu heaks Raasiku valla arengukava aastateks 2013-2024. Kava läks avalikustamisele ning oktoobri alguses toimusid arutelud Pikaveres, Arukülas ja Raasikul. Inimesed said avaldada arvamust ja teha täiendusi arengukava projekti. Kokku tehti 11 ettepanekut.

Pakuti välja, et arengukavasse võiks sisse kirjutada: küladele ettenähtud vahendite taastamise majandussurutise eelsele tasemele, Viskla-Pikavere riigimaanteele mustakatte ehitamise ja selleks vajaliku pöördumise maanteeametile.

Samuti sooviti kavasse lisada, et rajataks valgustus külakeskustesse ja bussipeatustesse. Arvati ka, et peaks parandama bussiühendust Kosega, sealhulgas pikendama õpilasliini Pikaverre. Elanikud tegid ettepaneku  arengukavasse lisada ka vaba­aja, sportimise ja huvihariduse parandamise külades. Veel arvati, et arengukavasse peaks olema lisatud kodanikeühenduste projektide kaardistamine, MTÜde nõustamine projektitaotluste koostamisel, Raasiku vana kalmistu tee valgustamine ning Raasiku rahvamaja fassaadi renoveerimine ja laululava projekteerimine.

Raasiku vallavolikogu 9. oktoobri istungil tutvustas vallavanem Aare Ets täiendusettepanekuid volikogu liikmetele. Ivar Vilberg arvas, et kõiki täiendusi ei tohiks arengukavasse kohe kanda, enne tasub läbi arutada, kas on mõistlik: „Kui me kõik kavasse sisse paneme, siis ei pruugi aasta pärast enam aru saada, miks üks või teine asi arengukavas on.“

Helle Vaga tegi ettepaneku saata täiendused ülevaatamiseks arengu- ja eelarvekomisjonile ning otsustada järgmisel volikogul, millised nendest arengukavasse lähevad. Ettepanekut toetati ja täiendused saadeti komisjonile.