Kehra tehase paisule tehakse kalapääs

1070

Horizon Tselluloosi ja Paberi ASi keskkonnakompleksloa iga-aastase ülevaatuse käigus ilmnes 2011. aastal, et tuleb ajakohastada Kehra paisu puudutavat osa. Keskkonnaamet seadis tehasele tingimuseks eksperthinnangu tellimise kalapääsu vajalikkuse kohta. 2012. aastal selgus, et kalapääs on vajalik. Tehasel on plaanis see Kehra paisule Jägala jõel rajada , Anija vallavalitsus väljastas projekteerimistingimused. Valla keskkonna­spetsialist Evelin Kolbak: „Paisudel tuleb tagada kalade möödapääs turbiinidest või väljavoolukanalitest. Paisu omanik peab tagama kalade läbipääsu paisust üles- ja allavoolu.“