Raasiku Rohtla kinnistu detailplaneering kinnitatud

1159

Raasiku vallavolikogu kehtestas Raasiku alevikus Maardu-Raasiku maantee läheduses Rohtla kinnistu teise etapi detailplaneeringu. Arendaja GL Kinnisvara soovib jagada 24 386ruutmeetrise kinnistu 15 eraldi krundiks, millest 2 on transpordimaad, üks üldkasutatav maa, üks maatulundusmaa ja 10 elamumaa sihtotstarbega, nendest 8 on üksik­elamukrundid ning 2 kaksikelamukrundid.