Raa­si­ku koo­li di­rek­toriks valiti TRIIN HAL­LIK

783
Triin Hallik

1.juu­list töö­tab Raa­si­ku koo­li di­rek­to­ri­na Triin Hal­lik (pil­dil). Ta va­li­ti 7 kan­di­dee­ri­nu seast, kel­lest val­la­va­lit­sus kut­sus vest­lu­se­le 4. Triin Hal­lik on õp­pi­nud Tal­lin­na ja Tar­tu üli­koo­li­des klas­si- ja ma­te­maa­ti­kaõ­pe­ta­jaks ning on ala­tes 2009. aas­tast töö­ta­nud õpe­ta­ja­na al­gu­ses Kii­li, vii­ma­ti Rand­ve­re koo­lis. Ta on ka Raa­si­ku val­la las­te­le eel­koo­li ja hu­vi­te­ge­vu­si pak­ku­va Hal­li­ku Hu­vi­koo­li asu­ta­ja ja eest­ve­da­ja ning tea­dus­rin­gi ju­hen­da­ja. Triin Hal­lik te­gut­seb ka kiu­sa­mis­vas­ta­se prog­ram­mi Ki­Va koo­li­ta­ja­na. Val­la­va­lit­sus hak­kas Raa­si­ku koo­li­le uut di­rek­to­rit ot­si­ma, sest 4 aas­tat koo­li juh­ti­nud Ree­li­ka Tu­ri va­li­ti Rae val­la Kind­lu­se koo­li di­rek­to­riks.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la toe­tu­sed kul­tuu­ri-, spor­di- ja ko­gu­kon­nap­ro­jek­ti­de­le
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Ani­ja ja Ko­se vald pea­vad vee-et­te­võ­te­te ühi­ne­mis­lä­bi­rää­ki­mi­si