Raa­si­ku FC Jo­ker U12 pois­te­le Flo­ra Sp­ring Cup’i võit

170
Raasiku FC Joker U12 meeskond. Foto Alice Suurkuusk

Raa­si­ku FC Jo­ker U12 poi­sid osa­le­sid möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 3. ap­ril­lil Tal­lin­nas EJL jalg­pal­li­hal­lis toi­mu­nud Flo­ra Sp­ring Cup’il.

Alag­ru­pifaasis ei kaotanud Jokerid ühtki mängu, pool­fi­naa­lis alistasid Raasiku noored Pär­nu JK Vap­rus võistkonna sei­su­ga 2:0. Fi­naa­lis tu­li võitja sel­gi­ta­mi­seks min­na vas­ta­mi­si Saue JK võist­kon­na­ga. Pin­ge­li­ses män­gus ei õn­nes­tu­nud nor­maa­la­jal kum­mal­gi võist­kon­nal vä­ra­vat lüüa ning võit­ja sel­gus pe­nal­ti­see­rias, kus või­du­vä­ra­va lõid Raa­si­ku Jo­ke­rid ning lõp­lik punk­ti­seis jäi 1:0.

Võist­kon­da kuu­lu­sid Enriko Jakubovski, Johannes Nõmper, Kaur Kerson, Marvin Eggert, Mathias Hallik, Nicolas Reier, Robin Järveots, Sten Markus Jesõp, Tomi Suurorg, Tristan Thomas Suurkuusk, Magnar Harri Heinloo, Harri Raukas. Jo­ke­ri­te tree­ner on And­re Il­ves.

Eelmine artikkelAru­kü­la Wal­dorf­kool tõi la­va­le muu­si­ka­li „Ja­ne Ey­re“
Järgmine artikkelTal­lin­na 32. kesk­koo­li näi­tet­rupp tu­leb Kol­ga­kül­la eten­du­se­ga 1944. aas­ta põ­ge­ne­mi­sest