Raa­si­ku val­las oli tee­de tol­mu­tõr­je

450

Raa­si­ku val­la su­vi­ne tee­hool­da­ja OÜ Šei­ker Teed te­gi möö­du­nud ree­del ja nä­da­la­va­he­tu­sel val­la kruu­sa­tee­del soo­la­vee­ga tol­mu­tõr­jet Raasiku valla külatee­del. Val­la hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets sõ­nas, et tööd olid plaa­nis am­mu, tee­hool­da­ja pi­di oo­ta­ma, et õhus oleks vei­di­gi niis­kust, et tolm pa­re­mi­ni kin­ni jääks.