Raa­si­ku val­las al­gab tee­de kraa­vi­ta­mi­ne

664

Raa­si­ku val­las ra­ja­tak­se kraa­vid Raa­si­ku­le Va­na-Pos­ti­jaa­ma tä­na­va­le, Raud­tee tä­na­va­le, Rät­la kü­las Rät­la tee­le, Pi­ka­ve­re kü­las Pe­ri­la-Kar­ja­mõi­sa tee­le, Tõ­hel­gi kü­las Tõ­hel­gi kü­la­teel, Ki­vi­loo kü­las Ki­vi­loo-Kõrt­si tee­le. Val­la aren­dus- ja hal­du­so­sa­kon­na juht Aa­re Ets üt­les, et töö­de ees­märk on pa­ran­da­da ve­te juh­ti­mist tee­de alalt. Töö­de al­gus­kuu­päev sel­gub pä­rast han­ke võit­ja sel­gu­mist.

Eelmine artikkelAru­kü­la ja Keh­ra võist­kon­nad ran­na­kä­si­pal­li 2. eta­pil
Järgmine artikkelBal­ti Spoon on 20 aas­ta­ga in­ves­tee­ri­nud Kuu­sa­lu val­da 35 mil­jo­nit eu­rot