Raasiku valla 2013. aasta eelarve kinnitatud

604

Raasiku vallavolikogu kinnitas teisipäeval, 15. jaanuaril valla 2013. aasta eelarve. Põhitegevuse tulusid on kokku 4 162 000 eurot, sellest 2 869 000 tuleb füüsilise isiku tulumaksust ja 82 000 maamaksust, 787 059 toetustest ning 352 941 eurot kaupade ja teenuste müügilt. Eelarve kulude pool on 3 911 193 eurot. Valitsussektorile on ette nähtud 538  469 eurot, haridusele 2 372 078, sotsiaalsele kaitsele 238 359, vabale ajale, kultuurile ja religioonile 494 467 eurot. Investeerimistegevuseks on eelarves 224 116 eurot, finantseerimistegevuseks ehk laenude tasumiseks 84 060 eurot.