Raa­si­ku val­la tee­des­pet­sia­list lah­kus

694
Raiko Molok

Ree­del, 5. juu­lil oli Raa­si­ku val­la­va­lit­su­ses vii­mast päe­va tööl tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­list Rai­ko Mo­lok, kes asus sel­les­se ame­tis­se eel­mi­se aas­ta det­semb­ris. Rai­ko Mo­lok üt­les, et lah­kub, ku­na lä­heb töö­le Tal­lin­nas­se ehi­tu­set­te­võt­tes­se. „Tööaeg val­la­va­lit­su­ses jäi lü­hi­ke­seks, kuid mi­da­gi po­le te­ha, pal­ga­va­he on kor­ra­lik,“ sõ­nas ta. Val­la­va­nem And­re Sepp tõ­des, et oma­va­lit­su­sed ei suu­da pa­ra­ku ehi­tus­vald­kon­nas prae­gu kui­da­gi pal­ga­kon­ku­rent­sis pü­si­da. Val­la­va­lit­sus korraldab uue tee­de- ja ehi­tuss­pet­sia­lis­ti leid­mi­seks kon­kur­si.

Eelmine artikkelAGE IMA­LA Aru­kü­last esi­nes to­ru­pil­li­ga
Järgmine artikkelANNE VIL­BER­GIL osale­sid peol ka tü­tar ja lap­se­lap­sed