Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du

516
Raasiku vald.

Aru­kü­la mõi­sas oli ema­de­päe­va eel, 11. mail Raa­si­ku val­la lu­si­ka­pi­du, ku­hu oli kut­sud 32 last koos va­ne­ma­te­ga. Ko­ha­le tu­lid 16. Pi­du viis lä­bi Tal­lin­na pe­re­kon­na­sei­sua­me­ti ju­ha­ta­ja Ka­rin Kask. Raa­si­ku vo­li­ko­gu esi­mees Tii­na Rüh­ka kin­kis iga­le bee­bi­le val­la va­pi­ga hõ­be­lu­si­ka ja ni­me­tun­nis­tu­se, val­la raa­ma­tu­ko­gu esin­da­ja Ai­ra Jõõts raa­ma­tu „Väi­ke puu“. Söö­di tor­ti ja teh­ti ühis­pilt. Val­la­va­lit­su­selt saab iga pe­re ta­su­ta kolm fo­tot: lu­si­ka üleand­mi­sest, pe­re­pil­di koos vo­li­ko­gu esi­me­he­ga ja ühis­pil­di.

Eelmine artikkelKeh­ra ja Kol­ga muu­seum ava­sid muu­seu­miööl uk­sed
Järgmine artikkel„Pea­lin­nast pii­ri­lin­na“ tõi tu­ris­mi­tee­nu­se pak­ku­ja­te­le kül­la uu­dis­ta­jaid ja uu­si klien­te