Kuu­sa­lu val­la toe­tus rah­va­kul­tuu­ririn­gi­de­le

12
Kuusalu rahvamaja

Kuu­sa­lu val­la tä­na­vu­sest ee­lar­vest saa­vad toe­tust 13 rah­va­kul­tuu­ri­rin­gi. Kõi­ge suu­re­ma toe­tus­sum­ma 2090 eu­rot saa­vad ne­li rin­gi: Kuu­sa­lu puhk­pil­lior­kes­ter, Kol­ga-Kuu­sa­lu kam­mer­koor, Kol­ga rah­va­tant­su­rühm ja näi­tet­rupp Kuu­sa­lu­rah­va Tea­ter. Kol­me rin­gi toe­tus on 1520 eu­rot: rah­va­tant­su­rüh­mad Tiiu ja Vii­mi­kud ning se­ga­koor Hea Tu­ju Es­mas­päev. Vi­ha­soo näi­te­rin­gi­le ja an­samb­li­le Vii­si­vee­re­ta­jad an­tak­se 1026 eu­rot. Rah­va­tant­su­rühm Ka­bu­ja­la­ke saab 1200 eu­rot, Kuu­sa­lu rah­va­muu­si­kaan­sam­bel ja Kuu­sa­lu mees­koor 810 eu­rot ning Vi­ha­soo rah­va­tant­su­rühm 594 eu­rot. Toe­tus mää­ra­ti elekt­roo­ni­li­se taot­lu­se alu­sel, se­da võib maks­ta ju­hen­da­ja ta­su­deks, koo­li­ta­mi­seks, ka te­ma sõi­du­ku­lu­de hü­vi­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelAni­ja val­la saa­li­jalg­pal­li­meis­ter on Ani­ja JK Põr­gu­põh­ja
Järgmine artikkelRah­va­koh­tu­ni­ku kan­di­daa­did va­li­tud