Raa­si­ku val­la kü­la­ra­had ja­ga­tud

835

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus eral­das kü­la­de­le tä­na­vu­se aas­ta esi­me­seks poo­laas­taks val­laee­lar­vest kok­ku 4500 eu­rot. Här­ma kü­la saab 911 eu­rot, Mal­la­ve­re ja Pi­ka­ve­re 1291, Tõ­hel­gi 545, Pe­nin­gi 1116 ning Ki­vi­loo kü­la 637 eu­rot. Ra­ha ja­ga­tak­se ala­tes 2009. aas­tast igal pool­aas­tal kü­la­de­le, kus on va­li­tud kü­la­va­nem, vas­tu võe­tud aren­gu­ka­va ning te­gut­seb kü­la­selts. Kõi­ki­de kü­la­de toe­tus­sum­mad on võr­rel­des möö­du­nud aas­ta sa­ma aja­ga kas­va­nud.