Raa­si­ku val­la kruu­sa­tee­de hool­dus

238
Raasiku vald.

Sel nä­da­lal al­ga­vad hool­dus­tööd Raa­si­ku val­la kruu­sa­kat­te­ga tee­del, tee­de­le vee­tak­se kok­ku üle 20 ton­ni ma­ter­ja­li. Tööd teeb AS Ees­ti Teed, kel­le hind oli rii­gi­han­ke­le esi­ta­tud kol­mest pak­ku­mi­sest sood­saim, 28 187 eu­rot. Hool­dus­töid te­hak­se 16 kruu­sa­kat­te­ga teel, pea­mi­selt on need kü­la­teed, kuid ka Se­pa tee Raa­si­kul, ku­hu vee­tak­se ma­ter­ja­li 200 meet­ri pik­ku­se­le lõi­gu­le, sa­mu­ti Pe­ri­la kü­la­kes­ku­se tee­le 50 meet­ri ula­tu­ses.