Ani­ja val­la tee­de re­mon­ti­jad va­li­tud

230
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­su­se kor­ral­da­tud han­kes val­la tee­de re­mon­ti­mi­seks osa­le­sid 8 fir­mat. Tee­de pin­da­mis­han­ke või­tis AS Ta­ris­ton, kel­le pak­ku­mi­ne oli 126 995, 28 eu­rot. Sel­le eest viiak­se mus­ta kat­te al­la 4,45 ki­lo­meet­rit teid: Aeg­vii­dus Maa­si­ka, Vaa­ri­ka ja Mäe tä­nav, Üle­jõe kü­las Jõe­kal­da ja Oja­le­pa teed, Pa­ri­la kü­las 1,8 ki­lo­meet­ri pik­ku­ne lõik Pae­nur­me teest, Roo­kü­las 630 meet­rit Nõmb­ra teed ning Sa­lu­mäe kü­las 800meet­ri­ne lõik Õu­na­puu teest. As­fal­tee­ri­mis­töö­de­le te­gi pa­ri­ma pak­ku­mi­se te­gi LEON­HARD WEISS VIA­TER OÜ. Keh­ra raa­ma­tu­ko­gu ja OÜ Vel­ko AV sis­se­sõi­du­tee ning Aeg­vii­du Kal­da tä­na­vast 440meet­ri­ne lõi­gu as­fal­tee­ri­mi­ne lä­he­vad kok­ku maks­ma 50 067,12 eu­rot. Tee­de re­mon­di­töö­de täh­t-aeg on sep­temb­ri lõpp.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu tun­tu­sest ja müü­di ha­ju­ta­mi­sest
Järgmine artikkelHara laht kui maastikuline mäluobjekt