Raa­si­ku val­la ko­da­ni­ku­kam­paa­niast

635

Det­semb­ris kut­sus Raa­si­ku val­la­va­lit­sus üles re­gist­ree­ri­ma end val­la ko­da­ni­kuks. „Su­ve al­gu­ses oli ela­nik­ke 5000 pii­ril, aas­ta lõ­puks 5065,“ üt­les val­la­va­nem And­re Sepp. Det­semb­ri­ga li­san­dus val­la re­gist­ris­se 37 ela­nik­ku. Val­la­va­nem li­sas, et suurt kam­paa­niat ei teh­tud, ku­na au­hin­da­de loo­si­mi­ne soo­dus­tab pen­del­rän­net ning rii­vab neid, kes on val­la re­gist­ris pü­si­valt. Pi­gem ju­hi­ti tä­he­le­pa­nu, mil­li­seid in­ves­tee­rin­guid on val­las teh­tud ja te­ge­mi­sel ning et il­ma ela­ni­ke mak­su­tu­lu­ta se­da ei suu­de­taks.

Eelmine artikkelTAA­VI TŠERN­JAVS­KI võitis tei­vas­hüp­pe GP
Järgmine artikkelKeh­ra Raud­tee­jaa­ma 9. aja­loo­kon­ve­rents oli pü­hen­da­tud Va­ba­dus­sõ­ja­le