Rail Balticu planeering puudutab Järsi, Kulli ja Kurgla küla

1142

Valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori maakonnaplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Planeeringuga otsitakse sobivaimat asukohta Rail Baltic raudteetrassile. Selleks võrreldakse asukohavariante, analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale. Võimalik lahendus puudutab ka Raasiku valda. „Meile saadeti alternatiivide skeemid, kuid rohkem infot ei ole. Eelistame loomulikult varianti, mis kõige vähem kahjustab meie valla elukeskkonda. Lähteseisukohtade ja KSH programmi  Raasiku valla piirkonna avalik arutelu toimub oktoobri alguses. Vallavalitsuse esindajad lähevad sinna kohale. Saame ise ka alles seal põhjalikuma informatsiooni,“ ütles vallavanem Aare Ets.

Eelmine artikkelTulekahju eelnevalt põlenud majas
Järgmine artikkelElektroonikajäätmete käitleja WEEREC laiendab Kiius tootmist