Raa­si­ku val­la­va­lit­su­se liik­me töö­ta­su tõu­seb

1151

Raa­si­ku vo­li­ko­gu tõs­tis val­la­va­lit­su­se et­te­pa­ne­kul val­la­va­lit­su­se liik­me töö­ta­su 48 eu­rolt 100 eu­ro­ni kuus. Kõr­gem töö­ta­su hak­kab keh­ti­ma 2018. aas­ta 1. jaa­nua­rist. Val­la­va­nem And­re Sepp üt­les, et tõus on küll hüp­pe­li­ne, kuid töö­ta­su po­le am­mu muu­de­tud. Raa­si­ku val­la­va­lit­sus­se kuu­lu­vad val­la­va­nem And­re Sepp, Eve­lyn Vel­berk, An­ni­ka Jõ­gi­maa, Ja­ko Rei­nas­te ja Aa­re Ets. Is­tun­gid toi­mu­vad kord nä­da­las, es­mas­päe­vi­ti kell 16.