Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tus re­mon­di­tud

958

Es­mas­päe­val lõp­pes Raa­si­ku ter­vi­se­kes­ku­se ka­tu­se re­no­vee­ri­mi­ne. Ka­tus sai täien­da­va soo­justuse ning uue kat­te. Ka­tu­se ehi­tas OÜ Good Roof, see läks maks­ma 33 170 eu­rot. Vii­ma­ti 2001. aas­tal re­no­vee­ri­tud ter­vi­se­kes­ku­se ka­tus la­si vett lä­bi, prob­lee­me oli ven­ti­lat­sioo­ni­ga, ka­tu­sel pol­nud kal­let, soo­ja­pi­da­vus oli kehv.

Eelmine artikkelRaasiku vallas al­gab tä­na­va­te pin­da­mi­ne
Järgmine artikkelRaa­si­ku koo­li vä­li­ter­ras­sid val­mis