Raa­si­ku rah­vaarv ka­ha­nes paa­ri­küm­ne võr­ra

1529

Raa­si­ku val­las täi­tus möö­du­nud aas­ta lõ­pus 5000 ko­da­ni­kku. Aas­ta al­gu­se sei­su­ga oli val­las ko­da­nik­ke 5075. Val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi üt­les, et kaks esi­mest kuud po­le mas­si­list lah­ku­mist too­nud: „Jaa­nua­ris lah­kus re­gist­rist 46 ela­vat ini­mest, kellest 26 läksid Tallinna, see on seotud ilmselt tasuta ühistranspordiga. Oli teada, et nii läheb, ootasime isegi suuremat lahkumist. Veebruari alguses oli rahvaarv 5034, nüüdseks mõned rohkem. Võib olla rahul, kuna rahvaarv on stabiliseerunud. Tundub, et alla viie tuhande enam ei lange, seega kampaanias registreerunud olid enamasti juba valla elanikud.””