Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­diks ehi­tus­lu­ba

1086

Raas­iku val­la­va­lit­sus andis ehi­tus­loa Raa­si­ku rah­va­ma­ja fas­saa­di soo­jus­tu­se, kat­te va­he­tu­se ja ven­ti­lat­sioo­ni­süs­tee­mi üm­be­re­hi­tu­seks. Pro­jek­ti on koos­ta­nud OÜ Cor­son. Raa­si­ku val­la ee­lar­ves on fas­saa­di ja ven­ti­lat­sioo­ni üm­be­re­hi­tu­seks 75 000 eu­rot. Hoo­nel on prae­gu fas­saa­di­na plas­ti­kust pui­ti­mi­tat­sioo­ni­ga ka­te, mil­le al­l on soo­jus­tus osa­li­selt ära va­ju­nud. Fas­saad on muu­tu­nud ra­be­daks ja va­ja­nud pal­ju pa­ran­da­mist. Han­ge re­no­vee­ri­ja leid­mi­seks on väl­ja kuulutatud.

Eelmine artikkelOsa Kuu­sa­lu ela­nik­ke soo­vib bus­si­pea­tust kal­mis­tu juur­de
Järgmine artikkelLok­sa lii­sib uue väi­ke­bus­si