Raasiku kooli ja lasteaia juurdeehituse detailplaneeringust

838

Volikogu 8. juuni otsusega algatati detailplaneering Raasiku alevikus Meierei tn 25, Kooli tänaval ja nende lähi­alal. Planeeringuga selgitatakse välja kooli ja lasteaia juurdeehitustele parimad asukohad, määratakse kruntidele ehitus­õigus, lahendatakse juurdepääsuteed ja parkimisküsimused, et rajada Raasiku põhikooli käsitöömaja, võimla ning lasteaia juurdeehitus. Raasiku vallavanema Andre Sepa sõnul ei ole valla arengukavas kooli võimlahoonet ette nähtud, ent üldplaneering peab sellega arvestama.