Raa­si­ku põ­hi­koo­lis on hel­ku­ri­kuu

935

Raa­si­ku põ­hi­koo­lis käib koo­li­mäng, kus iga kuu pü­hen­da­tud ühe­le tee­ma­le, mil­le va­lib õpi­la­sak­tiiv ehk õpi­la­se­sin­dus. No­vemb­ri tee­ma oli „Mi­na kan­nan hel­ku­rit!”, iga klass sai sel­le­ga seo­ses üle­san­de. Val­mis said hel­ku­ri­puu, joo­nis­tu­sed, kau­nis­tu­sed, vik­to­riin ja fil­mid – õp­pe­vi­deo hel­kur­me­hest, kes käis möö­da Raa­si­kut ning ja­gas hel­ku­reid nei­le, kel se­da pol­nud.

Eelmine artikkelSoo­vi­tu­sed ela­nik­kon­na­le nak­kus­hai­gu­se le­vi­ku tõ­kes­ta­mi­seks
Järgmine artikkelRaa­si­ku spor­di­hoo­ne oma­ni­ku­jä­re­le­val­vest