Loksa Ravikeskuses ees uute töölepingute sõlmimine

898

Panktorihaldur Terje Eipre annab 31. jaanuaril Loksa Ravikeskuse valduse üle uuele omanikule Ida-Tallinna Keskhaiglale. Samal päeval lõpevad ravikeskuse töötajate töölepingud. Käes­oleval nädalal toimuvad neil vestlused Ida-Tallinna Keskhaigla juhtivate töötajatega, seejärel otsustatakse, kellega ja millistel tingimustel sõlmitakse uued töölepingud.