Raa­si­ku, Kuu­sa­lu ja Ani­ja jalg­pal­lu­ri­te män­gud Ees­ti lii­ga­des

1131

Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te esi­lii­ga Bs män­gis Raa­si­ku FC Jo­ker lau­päe­val, 29. juu­lil võõr­sil Sil­la­mäe Ka­le­vi U21 mees­kon­na­ga vii­ki 1:1. Ava­poo­la­ja võit­sid võõ­rus­ta­jad 1:0, ka viik sün­dis Sil­la­mäe män­gi­ja oma­vä­ra­vast. Jo­ker on lii­ga­ta­be­lis 29 punk­ti­ga 6. ko­hal. Kol­ma­päe­val, 2. au­gus­til män­gi­tak­se ko­du­väl­ja­kul Tal­lin­na Ka­le­vi U21 võist­kon­na­ga.
III lii­ga idat­soo­nis kao­tas Kuu­sa­lu JK Ra­da pü­ha­päe­val, 30. juu­lil võõr­sil Jär­va-Jaa­ni mees­kon­na­le 4:7. Ava­poo­la­ja kao­tas Kuu­sa­lu mees­kond 0:5, ühe punk­ti sai ko­du­mees­kond ka Ra­da män­gi­ja Mar­tin Pee­ge­li oma­vä­ra­vast. Tei­sel poo­l­ajal läks FC Jär­va-Jaa­ni et­te ju­ba 6:0, see­jä­rel vä­hen­das Taa­vi Kün­gas va­he 6:1-le ja Kai­do Las­berg 6:2-le. Ku­na Taa­vi Kün­gas rea­li­see­ris kaks pe­nal­tit, vä­he­nes kao­tus 4:6-le, kuid män­gu li­sa­mi­nu­til õn­nes­tus vas­tas­tel lüüa veel üks vä­rav.
Sa­mas lii­gas pi­di Raa­si­ku FC Jo­ker II es­mas­päe­val, 31. juu­lil võõr­sil män­gi­ma Pai­de Lin­na­mees­kond III­ga, kuid an­dis vas­ta­se­le loo­bu­mis­või­du. Lii­ga­ta­be­lis on Jo­ker II nüüd 15 punk­ti­ga 8., Ra­da 13 punk­ti­ga 9. ko­hal.
Järg­mi­se män­gu peab Kuu­sa­lu val­la mees­kond 2. au­gus­til ko­du­väl­ja­kul taas Jär­va-Jaa­ni­ga, Raa­si­ku Jo­ker II 6. au­gus­til Tar­tus seal­se FC­ga He­lios.
Nais­te II lii­gas kao­tas FC Jo­ke­ri ja Kuu­sa­lu ühend­nais­kond pü­ha­päe­val, 30. juu­lil Raa­si­kul Nar­va Tran­si­le 0:3 ning on lii­ga­ta­be­lis en­di­selt 5 punk­ti­ga eel­vii­ma­sel, 8. ko­hal. Järg­mi­ne mäng on 6. au­gus­til Tar­tus seal­se JK Tam­me­ka II vas­tu.

Eelmine artikkelKeerdt­repp pa­ni Keh­ra noo­red ja va­nad spor­ti­ma
Järgmine artikkelAni­ja val­la noor­soo­töö kva­li­teet hin­na­ti heaks