Raa­si­ku kodukandi selts saab maad koer­tep­lat­si­le

582

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus otsustas sõl­mi­da Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selt­si­ga maa­ka­su­tus­le­pin­gu, mil­le­ga an­tak­se MTÜ­le ta­su­ta ka­su­ta­da 2172 ruut­meet­ri suu­ru­ne maa­tükk Raa­si­kul Pa­ju tä­na­va ää­res. Hal­dus- ja aren­du­so­sa­kon­na ju­ha­ta­ja Aa­re Ets sel­gi­tas, et ko­ha­li­kel ela­ni­kel on soov ra­ja­da Mist­ra-Au­te­xi ja Raa­si­ku uue kal­mis­tu va­he­li­se­le ala­le koer­te ja­lu­tus- ja tree­ningp­lats. Sel­le aia­ga pii­ra­mi­seks taot­le­tak­se ra­ha Lea­der-prog­ram­mist.

Eelmine artikkelMida peaks Ani­ja ja Kuu­sa­lu val­la ela­nik tead­ma Sood­la har­ju­tus­väl­ja pla­nee­ri­mi­sest
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­las ehi­ta­tak­se ja hool­da­tak­se tä­na­vu teid 440 000 eu­ro eest