Raa­si­ku ko­da­ni­ke­kam­paa­nia puh­ku­se­rei­sid on loo­si­tud

1379

Rei­si Kree­ta­le võit­sid KAS­PER NEL­SON, MAIA OR­RO, MAR­GUS KOHV, Tür­ki RAS­MUS NEL­SON, JAAN SÕ­MER, SA­RAH ELE­NOR SIE­MER.

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus ning ko­da­ni­ku­kam­paa­nia kor­ral­da­ja OÜ Mid­field kuu­lu­ta­sid en­ne jõu­le väl­ja, et kõi­ki­de ko­da­ni­ke va­hel lä­heb loo­si 6 puh­ku­se­rei­si ka­he­le ju­hul, kui 1. jaa­nua­ri sei­su­ga on ko­da­ni­ke­re­gist­ris vä­he­malt 5000 ko­da­nik­ku. Piir täi­tus 22. det­semb­ril ning vo­li­ko­gu jaa­nua­ri­kuu is­tun­gil leid­sid pa­ke­tid loo­si tah­tel oma­ni­kud.
1.jaa­nua­ril re­gist­ris ol­nud 5075 ko­da­nik­ku olid ra­hvas­ti­ku­re­gist­rist saa­dud and­me­te põh­jal jär­jes­ta­tud ees­ni­me­de jär­gi. Vo­li­ko­gu­liik­me­te sil­me all avas loo­si­mi­se for­tuu­na, vo­li­ko­gu sek­re­tär ja val­la re­gist­ri­pi­da­ja He­li Tens­lind in­ter­ne­ti­le­he­kül­je www.random.org, kuhu saab sisestada miinimum- ja maksimumarvu. Kui nupule vajutada, genereerib arvuti suvalise arvu selles vahemikus. Kelle nimi oli kodanikeregistris selle järjekorranumbriga, võitis reisi. Loosimist filmis vallavalitsuse liige Olev Rähni, kuid kuna videosse jäid ka vallakodanike isikuandmed, videot avalikult üles ei riputata.
Esimesena olid loosis Kreeta reisid, genereeritud numbrid olid 2158, 2852 ja 3035 ehk Kasper Nelson Arukülast, Maia Orro Raasikult ja Margus Kohv Raasikult. Türgi reiside loosimisel pakkus arvuti välja numbrid 3910, 1666, 4245 ehk Rasmus Nelson Arukülast, Jaan Sõmer Arukülast ja Sarah Elenor Siemer Arukülast.

3 last, 2 pensionäri
Vallavanem Raivo Uukkivi lausus, et toreda üllatusena läksid kaks reisi ühe pere lastele, lisaks oli fortuuna veel ühe lapse poolt: „Keegi pole veel auhinnal järel käinud, sest toimub pakettide vormistamine. Need on nimelised ja seega peame esitama büroole reisile sõitjate nimed, see suhtlus praegu ka käib.”
Puhkusereiside pakette vahendab OÜ Diamond Travel, mille juht on Monika Kannelmäe, kes elab Raasiku vallas Rätla külas. Pakettide eest tasuvad kohalikud ettevõtted AS Mistra-Autex, Unibox OÜ, Aave Transport OÜ, Falkonett Metall OÜ ning Kehra Puidutööstus OÜ. Ühe reisi eest Türki tasub Raasiku valla elanik, kes oma nime avaldada ei soovinud.
Diamond Traveli koostatud reisipaketid Türki algavad 9. mail, sisaldavad 7 ööd kahele Crystal de Luxe Resort&Spa 5 tärni hotellis, lennupileteid, trasfeeri ning toitlustust. Paketi hind on 953 eurot.
Kreeta reisid algavad 4. mail ning pakett sisaldab 7 ööd kahele Cactus Royal Spa&Resort 5 tärni hotellis, lennupileteid, transfeeri ja toitlustust. Paketi hind on 1292 eurot.

Eelmine artikkelRaa­si­ku as­tus ter­vi­se­kes­kus­te pro­jek­tist väl­ja
Järgmine artikkelRaa­si­ku, Ani­ja rah­vaarv kas­vas, Kuu­sa­lus, Lok­sal ja Aeg­vii­dus lan­ges