Raa­si­ku FC Jo­ker män­gib Ees­ti väi­ke­se ka­ri­ka fi­naa­lis

684

Kol­ma­päe­val, 12. sep­temb­ril män­gib Ees­ti jalg­pal­li­meist­ri­võist­lus­te II lii­ga mees­kond Raa­si­ku FC Jo­ker es­ma­kord­selt Ees­ti väi­kes­te ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis. Fi­naal toi­mub A. Le Coq Are­nal, Raa­si­ku mees­kon­na vas­ta­ne kell 19 al­ga­vas män­gus on Saue JK.

Ka­ri­ka­või­du eest män­gi­vad Raa­si­ku FC Jo­ke­ris kaits­jad Rau­no Rei­man, Al­var Te­ras­ma, Ain Pla­tat­sis, Mart­ti Klaus, Rii­do Rei­man, And­res Dzes­te­lov, Fred Mets­maa ja Er­vo Vaat­mann, pool­kaits­jad ja rün­da­jad Crei­ton Ko­ja­lo, Mar­ko Nah­kor, Ran­do Rand­jõe, Mark­ko Ku­du, And­re Il­ves, Ran­do Tamm, Kris­to Sa­la­ma­tin, Rii­vo Pall, Kul­dar Võ­sar ja Ja­nar Pra­gi ning vä­ra­va­va­hid Georg Kop­pel ja Oli­ver Vun­der.

Fi­naa­li­pää­su ta­gas Raa­si­ku mees­kon­na­le 1:0 võit võõr­sil Pak­ri SK Ale­xe­la üle. 23. au­gus­til Pal­dis­ki Ale­xe­la Are­nal toi­mu­nud män­gu läks FC Jo­ker 6. mi­nu­til And­re Il­ve­se vä­ra­vast juh­ti­ma. Kui­gi 75. mi­nu­til ava­nes Pak­ril või­ma­lus män­gu­seis vii­gis­ta­da, ei suut­nud vas­ta­sed pe­nal­tit rea­li­see­ri­da. Raa­si­ku mees­kond lõ­pe­tas män­gu küm­ne­ke­si, ku­na Er­go Tei­no tee­nis li­sa­mi­nu­ti­tel tei­se kol­la­se kaar­di.

Ka­ri­ka­fi­naa­li pää­se­mi­seks alis­tas Raa­si­ku FC Jo­ker 17. ap­ril­lil 1/32 fi­naa­lis FC Tal­lin­na Wol­ves 14:2. Ran­do Rand­jõe lõi sel­les män­gus 4, Re­ne Lill ja Mark­ko Ku­du 3 ning Al­var Te­ras­ma, Er­go Tei­no ja Rii­vo Pall igaüks 1 vä­ra­va. 17. mail toi­mu­nud 1/16 fi­naa­lis alis­ta­ti FC Ko­se 5:2 – Jo­ke­ri 2 vä­ra­vat lõi Re­ne Lill, ühe Rii­vo Pall, Er­go Tei­no ja Rau­no Rei­man. 5. juu­nil ka­hek­san­dik­fi­naa­lis män­gis Raa­si­ku mees­kond Viim­si JKga 3:3 vii­ki, vä­ra­va­te au­to­rid olid Ran­do Rand­jõe, Ja­nar Pra­gi ja And­re Il­ves, võit ta­ga­ti pe­nal­ti­te­ga 3:0. Vee­rand­fi­naa­lis 1. au­gus­til alis­tas FC Jo­ker Ran­do Rand­jõue ja Ja­nar Pra­gi vä­ra­va­test Mär­ja­maa Kom­pa­nii 2:1.

Eelmine artikkelKeh­ra jaa­ma­hoo­nes ava­ti näi­tus pa­be­ri­te­ha­se 80aas­ta­sest aja­loost
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la au­märk ZO­JA KOST­RITS­KI­LE