Pu­di­soo vee­vär­gi ehi­tus

752

AS Ter­rat ehi­tab OÜ Kuu­sa­lu Soo­jus tel­li­mu­sel Pu­di­soo kü­las­se vee­vär­ki. Kuu­sa­lu Soo­jus sai Kesk­kon­nain­ves­tee­rin­gu­te Kes­ku­selt Pu­di­soo puur­kaev-pump­la ja vee­to­rus­ti­ku ra­ja­mi­seks toe­tust 141 276 eu­rot. Pro­jek­ti ko­gu­mak­su­mus on 223 629 eu­rot. Kü­las­se ra­ja­tak­se 2,8 ki­lo­meet­rit to­rus­tik­ku. Kuu­sa­lu Soo­ju­se juht Kal­le Kün­gas üt­les, et hil­je­malt sep­temb­ri lõ­pus või ok­toob­ri al­gu­ses on ve­si kü­lae­la­ni­ke­le vee­vär­gist kät­te­saa­dav, kin­nis­tu­te ühen­da­mi­ne lii­tu­mis­punk­ti­de­ga on oma­ni­ke kor­ral­da­da: „Ai­ta­me oma­nik­ke kin­nis­tu­si­ses­te to­ru­töö­de­ga, kui sel­leks aval­da­tak­se soo­vi. Lii­tu­mis­ta­su kin­nis­tu koh­ta tu­leb um­bes 1000 eu­rot, sõl­tub sel­lest, kui suu­re sum­ma­ga toe­tab pro­jek­ti Kuu­sa­lu vald.“ Pu­di­sool on po­tent­siaal­sed lii­tu­jad 38 kin­nis­tut.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu Soo­jus lam­mu­tab Kesk­väl­jak 2 ma­ja
Järgmine artikkelSpordiuudised