Pro­jekt „500 ko­du tu­leo­hu­tuks“

727

Pääs­tea­met on tei­nud val­da­de­le-lin­na­de­le et­te­pa­ne­ku osa­le­da pro­jek­tis „500 ko­du tu­leohu­tuks“, eral­da­nud sel­leks sum­mad ja soo­vib, et oma­va­lit­su­sed pa­nus­tak­sid sa­mas ma­hus. Ani­ja vald saab rii­gilt 10 902,13 eu­rot, sel­le eest peaks tu­leo­hu­tuks te­ge­ma 3 ko­du. Kuu­sa­lu val­la­le an­tak­se 9848,21 eu­rot sa­mu­ti 3 ko­du jaoks ning Raa­si­ku vald 7945,17 eu­rot 2 ko­du­le. Lok­sa lin­na­le lu­ba­tak­se 14 474,87 eu­rot 4 ko­du jaoks. Siht­rühm on las­te­rik­kad pe­red, ea­kad, puue­te­ga ini­me­sed, toi­me­tu­le­ku­ras­kus­tes leib­kon­nad.