Polii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se

221
Kolga mõisa peahoone.

Es­mas­päe­val ava­li­kus­ta­ti mee­dias re­gio­naal­se­te in­ves­tee­rin­gu­te ehk ka­tu­se­ra­ha­de sum­mad, mil­le ja­ga­mi­seks on tei­nud et­te­pa­ne­ku rii­gi­ko­gu liik­med. Re­for­mie­ra­kond ja Isa­maa an­na­vad 5000 eu­rot, rii­giee­lar­vest see­ga kok­ku 10 000 eu­rot, Mur­tud Ruk­ki­lil­le Ühin­gu­le küü­di­ta­tud ko­da­ni­ke hu­vi­de koon­da­mi­seks ja nen­de nõus­ta­mi­seks ning mä­les­tus­te ko­gu­mi­seks ja jääd­vus­ta­mi­seks. Isa­maa po­lii­ti­ku­te et­te­pa­ne­kus on toe­tus­te saa­ja­te ni­me­kir­jas ka Kol­ga Mõis SA – 5000 eu­rot pea­hoo­ne kam­mer­saa­li stukk­de­koo­ri ja maa­lin­gu­te res­tau­ree­ri­mi­se jät­ka­mi­seks ning hoo­ne re­mon­di­töö­deks. EK­RE ni­me­kir­jas on 5000 eu­rot MTÜ-le Raa­si­ku Ko­du­kan­di Selts – Raa­si­ku vee­tor­ni ehi­tu­seks ja re­no­vee­ri­mis­töö­deks. Kes­k­era­kon­nalt saab 5000 eu­rot Ani­ja val­la­va­lit­sus Jä­ga­la jõe kor­ras­ta­mi­seks.

Eelmine artikkelUued ideed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelSõnumitoojas 24. novembril