Sõnumitoojas 24. novembril

362
 • Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu uus esi­mees on UL­VE MÄRT­SON;
 • ULVE MÄRT­SON: „Soo­vi­me Kuu­sa­lu val­la juh­ti­mis­se kaa­sa­ta eri osa­poo­li.“;
 • Kaha­la jär­ve ümb­rit­se­va­te kü­la­de 8 bus­si­pea­tu­ses on hel­ku­ri­te hoi­di­kud;
 • AIDI GER­DE TUISK ta­hab as­tu­da järg­mi­se aren­gu­sam­mu;
 • Uued ideed jäät­me­te lii­gi­ti ko­gu­mi­seks Kuu­sa­lu val­las;
 • Ani­ja val­la­va­ne­ma­na jät­kab RII­VO NOOR;
 • Keh­ra muu­seu­mis alus­tas te­ge­vust fil­mik­lu­bi;
 • HC Keh­ra tüd­ru­kud said Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha;
 • Aeg­vii­dus lük­kab lund Trac­tor Group;
 • Raa­si­ku val­la­vo­li­ko­gu uus esi­mees on MAAR­JA SI­KUT;
 • MAAR­JA SI­KUT: „Tee­me val­la­juh­ti­mi­se lä­bi­paist­va­maks.“;
 • Aru­kü­la Vil­di­vil­la ka­rask on Ees­ti pa­rim pa­ga­ri­too­de;
 • Pe­nin­gi ko­roo­na­män­gi­jad päl­vi­sid Ees­ti tšem­pio­naa­dil nii kuld- kui ka hõ­be­me­da­li;
 • Raa­si­ku val­la lu­me­lük­ka­jad;
 • Põh­ja-Ees­ti ko­du­kok­ka­de jõu­lu­toi­tu­de ret­sep­ti­võist­lus;
 • Polii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se.
Ostke värske ajaleht!
Selle lehe artiklid meie kodulehel saadaval 1. detsembril. 
Eelmine artikkelPolii­ti­li­sed ka­tu­se­ra­had Ida-Har­jus­se
Järgmine artikkelPresident ALAR KARIS kohtus Valklas Kuusalu kooli õpilastega