Pikaveres eelkool

858

Pikavere lasteaias-algkoolis hakkas tegutsema eelkool. Direktor Maiu Plumer selgitas, et mõte tuli aasta tagasi, kui Anija vallast küsis üks lapsevanem, kas ei ole võimalik panna last eelkooli: „Meie piirkonna teised koolid seda ei tee. Varem, kui Pikaveres veel lasteaeda ei olnud, siis töötas ka eelkool, viimastel aastatel enam mitte.“ Praegu käivad eelkoolis Pikavere lasteaia lapsed, kellel varsti algab koolitee. Kord nädalas, kui nooremad lõunauinakut teevad, saavad nad tunda, kuidas on koolipingis istuda. Meisterdatakse ja õpitakse kirjutamist-arvutamist koos õpetajaga, kellest saab sügisel esimese klassi klassijuhataja. Direktor lausus, et oodatud on ka ümbruskonna kõik teised koolieelikud.